Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Cushman & Wakefield z nowym benefitem dla pracowników

Anna Trochim • 02/02/2022
Od 1 stycznia 2022 roku pracownicy międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield mogą skorzystać z benefitu w postaci dwóch dodatkowych dni wolnych. Jest to jeden z elementów prowadzonego od kilku lat autorskiego projektu „Benefity w Twoich rękach”, który zakłada regularny przegląd oferty świadczeń pozapłacowych, realizowany przez grupę roboczą złożoną z pracowników reprezentujących wszystkie działy firmy.

Benefit w postaci dodatkowych dni wolnych skierowany jest do osób, które w pełni wykorzystały swój urlop wypoczynkowy w 2021 roku. 


Nowy benefit został wprowadzony w oparciu o potrzeby naszych pracowników. Jest on również zgodny ze strategią firmy skoncentrowaną na osiąganiu wysokich rezultatów biznesowych w sposób zrównoważony oraz zgodny z trendami, które obserwujemy na rynku pracy. Powyższy benefit potraktowaliśmy jako pilotaż, aby sprawdzić jego efektywność w pierwszym roku. Bazując na informacjach zwrotnych od naszych pracowników oraz analizując poziom wykorzystania pełnej puli dni urlopowych, podjęliśmy już wewnętrzne rozmowy na temat rozszerzenia tego benefitu o kolejne dni. To, co dla nas ważne, benefit jest dostępny dla każdego pracownika, niezależnie od pełnionej przez niego roli i stażu w organizacji. Na pewno będziemy też wkrótce pracować nad przebudową oferty benefitów dla naszych pracowników-rodziców w związku z dyrektywą EU work-life balance – mówi Anna Trochim, Head of HR, Cushman & Wakefield

Oprócz dodatkowych dni wolnych, Cushman & Wakefield oferuje swoim pracownikom dostęp do szerokiej oferty skrojonych na miarę benefitów. Strategia firmy i kultura organizacji, w centrum której zawsze jest człowiek i jego potrzeby, zaowocowały takimi projektami, jak m.in: Cushwake Cares (szereg działań budujących świadomość na temat wpływu stylu życia na zdrowie, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym) oraz oferta wsparcia psychologicznego finansowanego przez firmę, która została niedawno poszerzona o platformę Helping Hand – pierwszą w Polsce aplikację, która pozwala użytkownikom całkowicie anonimowo budować własną sieć wsparcia i aktywować ją w razie potrzeby.

Dokładamy wszelkich starań, aby realizować naszą strategię biznesową w sposób zrównoważony, rozumiejąc, że naszą najważniejszą wartością są ludzie i to od ich dobrostanu zależy rezultat ich pracy, który bezpośrednio przełoży się na wyniki całej naszej organizacji. Głęboko wierzę, że poprzez wdrażanie takich benefitów, jak dodatkowe dni wolne, czy platforma Helping Hand stajemy się przykładem dla całego rynku – komentuje Krzysztof Misiak, dyrektor polskiego oddziału Cushman & Wakefield.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS