CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
informacja prasowa informacja prasowa

Warszawska siedziba firmy Cushman & Wakefield z certyfikatem WELL

Mariola Bitner • 24/11/2022
Warszawska siedziba międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield otrzymała od organizacji International WELL Building Institute (IWBI) certyfikat WELL na poziomie GOLD. System certyfikacji WELL skupia się na zdrowiu, komforcie oraz dobrostanie użytkowników budynków i świadczy o najwyższym standardzie powierzchni.

WELL Building Standard to system certyfikacji budynków oparty o ocenę ich funkcjonowania, który łączy najlepsze praktyki w zakresie projektowania i budownictwa z opracowaniami naukowymi. Certyfikacja WELL bazuje na badaniach poświęconych odkrywaniu zależności pomiędzy budynkami, w których spędzamy ok. 90 procent naszego czasu, a ich wpływem na zdrowie i samopoczucie osób w nich przebywających. WELL jest efektem siedmiu lat współpracy z wybitnymi lekarzami, naukowcami i specjalistami branżowymi.

Certyfikat WELL uzyskany przez warszawski oddział Cushman & Wakefield jest potwierdzeniem tego, że zdrowie i samopoczucie naszych pracowników są dla nas priorytetem. Z wielką dumą dołączamy do grona firm, których biura znajdują się w najbardziej uznanych i prestiżowych lokalizacjach – stale wprowadzamy nowe udogodnienia i staramy się zapewniać optymalne warunki do pracy, aby nasze biuro było bezpieczne, przyjazne i komfortowe

– komentuje Krzysztof Misiak, MRICS, Executive Partner, Head of Poland.

Siedzibę firmy Cushman & Wakefield w Warszawie oceniono w jedenastu kategoriach, dotyczących funkcjonowania budynku (istotne parametry to m.in.: powietrze, woda, odżywianie, światło, ruch, komfort termiczny, dźwięk, użyte materiały, umysł, społeczność i innowacje), a finalna ewaluacja pozwoliła na potwierdzenie, że biuro spełnia wszystkie wymagania WELL umożliwiające uzyskanie certyfikatu na poziomie GOLD.

Procedura certyfikacji była ściśle powiązana z procesem projektowym, dotyczącym naszej nowej siedziby w Warszawie. Już na etapie podpisywania umowy najmu musieliśmy uwzględnić wytyczne WELL. Następnym etapem było projektowanie przestrzeni, które wymagało szczególnej uwagi ze względu na bardzo rygorystyczne wytyczne certyfikacji. W trakcie budowy oraz wyposażania biura musieliśmy dodatkowo sprawdzać każdy element aranżacji. Wdrożyliśmy nowe polityki HR oraz procedury administracyjne, które wraz z aranżacją przestrzeni, pomogły nam stworzyć komfortowe środowisko pracy. Projekt trwał kilka lat, ale jesteśmy przekonani, że było warto, ponieważ wspólnie zbudowaliśmy miejsce, w którym „chce się być”

– mówi Mariola Bitner, Head of Workplace Strategy Poland, Cushman & Wakefield.

Holistyczne podejście do pracownika jest nam niezwykle bliskie, a certyfikacja WELL jest potwierdzeniem naszych działań w kierunku realizacji tego podejścia w praktyce. Do potrzeb naszych pracowników podchodzimy z ciekawością i uważnością, uwzględniając przy tym ich dobrostan w dwóch aspektach –fizycznym i psychicznym. Ogromnie się cieszę, że wspólnie tworzymy środowisko pracy, które ma pozytywny wpływ na zdrowie, samopoczucie i efektywność naszych pracowników

– komentuje Magdalena Szczygieł, HR Business Partner, Human Resources, Cushman & Wakefield.

Już na etapie projektowania naszego nowego biura myśleliśmy o tym, żeby było ono przede wszystkim przyjazne dla naszych pracowników, dlatego zwracaliśmy uwagę na to, aby otoczenie służące do pracy było pozbawione elementów rozpraszających uwagę i miało pozytywny wpływ na użytkowników. W przestrzeni biurowej zapewniliśmy komfort akustyczny, aby zminimalizować szkodliwy hałas dochodzący z zewnątrz. W celu zapewnienia dobrego samopoczucia naszych pracowników zadbaliśmy również o komfort termiczny i odpowiednie oświetlenie

– podsumowuje Joanna Buczkowska, Dyrektor Działu Administracji, Cushman & Wakefield.

W proces certyfikacji zaangażowana była firma WSP, która wspierała Cushman & Wakefield podczas wykonywania pomiarów i przy audycie końcowym.

Prowadziliśmy proces certyfikacji koordynując prace całego zespołu oraz zapewnialiśmy wsparcie WELL Accredited Professional. Uczestniczyliśmy i pomagaliśmy w tworzeniu polityk i procedur zgodnych z wymaganiami WELL, weryfikowaliśmy proponowane rozwiązania i omawialiśmy z zespołem projektowym i klientem najlepsze podejście do poszczególnych obszarów w certyfikacji; asystowaliśmy asesorowi WELL z IWBI przy wykonywaniu pomiarów i audycie końcowym, wyjaśnialiśmy przedłożoną ewidencję oraz prowadziliśmy korespondencję z IWBI

– podsumowuje Ewa Kowalska-Ocneanu, Szefowa działu zrównoważonego rozwoju, WSP.   

O WELL

International WELL Building Institute pbc jest spółką zależną Delos Living LLC. International WELL Building Institute, IWBI, WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL Score, The WELL Conference, We Are WELL, WELL Community Standard, WELL Health-Safety Rating, WELL Health-Safety Rated, WELL Equity Rated, WELL Performance Rated, WELL Performance Rating, WELL i inne oraz związane z nimi logotypy są znakami towarowymi i znakami certyfikacji organizacji International WELL Building Institute pbc w USA i innych krajach.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS