CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
informacja prasowa informacja prasowa

Cushman & Wakefield publikuje wskaźnik Fair Value Index za II kw. 2022 r., który ilustruje atrakcyjność aktualnych wycen najlepszych nieruchomości biurowych, handlowych i logistycznych na 120 rynkach w Europie.

16/12/2022
Polska w gronie państw z największymi wzrostami rentowności obligacji pięcioletnich. Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield publikuje wskaźnik Fair Value Index za II kw. 2022 r., który ilustruje atrakcyjność aktualnych wycen najlepszych nieruchomości biurowych, handlowych i logistycznych na 120 rynkach w Europie.

W porównaniu do poprzedniej prognozy z kwietnia 2022 r., w trzecim kwartale br. wartość całkowitego realnego zwrotu z inwestycji znacząco spadła na większości analizowanych rynków. 

Rentowności obligacji skarbowych wzrosły w minionych sześciu miesiącach we wszystkich analizowanych krajach (z wyjątkiem Turcji) – głównie z powodu obaw związanych z wysoką inflacją i zacieśnianiem polityki pieniężnej. Europejski Bank Centralny (EBC) kontynuuje cykl zacieśniania polityki monetarnej, o czym świadczy już trzecia od lipca podwyżka stóp procentowych.

W ostatnich dwóch kwartałach największy wzrost rentowności obligacji pięcioletnich odnotowano w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. W gronie państw z największymi wzrostami znalazły się Węgry (+376 punktów bazowych), Wielka Brytania (+299 pb), Włochy (+277 pb), Rumunia (+261 pb), Słowacja (+194 pb), Polska (+191 pb), a także Portugalia (+198 pb) i Hiszpania (+180 pb). W Turcji natomiast rentowność obligacji pięcioletnich spadła aż o 1640 punktów bazowych. Jest to jednak szczególny przypadek, ponieważ tureckie rynki nadal mają niewiele wspólnego z realiami gospodarczymi, a tamtejszy bank centralny ponownie zaskoczył obniżką stóp procentowych o 100 punktów bazowych, mimo że inflacja w kraju przekroczyła 80%.

Inflacja w strefie euro nadal rośnie…

Firma Moody’s Analytics podwyższyła swoje prognozy dla inflacji z 6,5% do 8,2% w 2022 r. oraz z 1,5% do 4,7% w 2023 r. W związku z tym przewidujemy, że EBC podniesie stopy procentowe w grudniu o 50-75 pb, a od marca recesja w strefie euro skłoni go do rezygnacji z wprowadzania kolejnych podwyżek. EBC będzie uzależniał politykę pieniężną od zmieniających się prognoz inflacji i wzrostu gospodarczego, a decyzje będą zapadać na bieżąco.

… a aktywność transakcyjna we wszystkich sektorach spada…

Według danych RCA liczba aktywnych kupujących i sprzedających spadła do najniższego poziomu od 9 lat. Czynsze bazowe za wynajem powierzchni biurowych i logistycznych w najlepszych lokalizacjach wzrosły w ostatnich trzech miesiącach odpowiednio o 1,9% i 4,2% w stosunku do poprzedniego kwartału. Z kolei czynsze za powierzchnie handlowe nieznacznie spadły o -0,1%, co świadczy o coraz większym wpływie inflacji na nastroje konsumenckie na większości rynków. Z najnowszych prognoz na rok 2022 wyłania się zróżnicowany obraz – na kilku rynkach nieruchomości biurowych i logistycznych możliwy jest wzrost wartości kapitałowych wraz ze wzrostem czynszów. Natomiast obniżone zostały prognozy wzrostu wartości kapitałowych nieruchomości handlowych i biurowych na rok 2023, co związane jest z wejściem europejskiej gospodarki w łagodną recesję. 

… w związku z tym większość z analizowanych rynków jest przeszacowana.

Z powodu dalszego wzrostu kosztów finansowania dłużnego większość europejskich rynków w trzecim kwartale 2022 r. uznano za przeszacowane, m.in. rynki nieruchomości biurowych, handlowych i logistycznych w Budapeszcie oraz nieruchomości biurowych w Mediolanie i Warszawie. Na wszystkich obserwujemy znaczny wzrost rentowności obligacji pięcioletnich oraz dekompresję stóp kapitalizacji. Natomiast rynki nieruchomości handlowych w Dublinie, Birmingham i Bristolu są obecnie tylko o 51 pb poniżej wartości realnej.

O wskaźniku FAIR VALUE INDEX
Wskaźnik Fair Value Index opracowany przez Cushman & Wakefield ilustruje względną atrakcyjność aktualnych wycen najlepszych nieruchomości biurowych, handlowych i logistycznych na 120 rynkach w Europie.

Oceny mieszczą się w zakresie od 0 do 100. Wynik zbliżony do 100 świadczy o tym, że większość rynków uwzględnionych we wskaźniku oferuje atrakcyjny zwrot z inwestycji (wskazuje na niedoszacowanie); natomiast wynik bliski zera wskazuje na niewystarczający poziom zwrotu z inwestycji (przeszacowanie).

Rynki zaliczane są do poszczególnych kategorii na podstawie porównania zwrotów realnych i prognozowanych. Rynki niedowartościowane w ponad 5% są zaliczane do niedoszacowanych, a rynki przewartościowane w ponad 5% są zaliczane do przeszacowanych. Z kolei rynki charakteryzujące się wartościami kapitałowymi pomiędzy tymi zakresami zalicza się do wycenianych według wartości realnej.

Prognozowane zwroty z inwestycji są szacowane w oparciu o obszerne prognozy rynkowe działu badań Cushman & Wakefield, obejmujące prognozy poziomu czynszów i stóp kapitalizacji dla wszystkich 120 rynków w Europie.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS