Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Odbicie na rynku hotelowym w CEE i dobre perspektywy rozwoju dla operatorów, zwłaszcza w Polsce

05/09/2023
Wyniki notowane przez hotele w miastach Europy Środkowo-Wschodniej są wyższe niż przed pandemią, dzięki czemu, jak wynika z raportu międzynarodowej agencji doradczej Cushman & Wakefield Hospitality Operator Beat Survey H1 2023 – CEE-12, lokalni i międzynarodowi operatorzy z optymizmem patrzą na perspektywy branży i chętnie rozwijają się w regionie. Najbardziej atrakcyjnym rynkiem hotelowym CEE, w ocenie respondentów badania Cushman & Wakefield, jest Polska.

hotel operator report

Polska na hotelowym pierwszym miejscu 

Według analizy Cushman & Wakefield podium najbardziej atrakcyjnych miast dla operatorów hotelowych w regionie CEE-121 zajmują kolejno: Budapeszt (4,3 pkt na 5), Praga (4,2) i Warszawa (4,0). Czwarte miejsce ex aequo zajmują Kraków (3,5) i Bukareszt (3,5). 

Podczas gdy Budapeszt zajmuje pierwsze miejsce z 10-procentowym wzrostem zainteresowania operatorów hotelowych w porównaniu z ostatnim badaniem, przeprowadzonym w drugiej połowie 2021 roku, najbardziej atrakcyjnym krajem w regionie CEE-12 dla respondentów sondażu jest Polska. Z raportu Cushman & Wakefield wynika, że aż cztery polskie miasta – Warszawa, Kraków, Wrocław i Gdańsk2 – znajdują się w gronie siedmiu wiodących rynków hotelowych w regionie – komentuje Maciej Prończuk, ekspert rynku hotelowego w Cushman & Wakefield

Z kolei według danych firmy STR Polska zajmuje drugie miejsce wśród krajów CEE-63 pod względem powrotu wskaźnika RevPAR4 do poziomów sprzed pandemii COVID-19. 5W pierwszej połowie 2023 roku hotele działające na polskim rynku osiągnęły 23-procentowy wzrost RevPAR w porównaniu do pierwszej połowy 2019 roku i 35-procentowy wzrost r/r. Wynikało to przede wszystkim z 29-procentowego wzrostu wskaźnika ADR6, mimo że poziom obłożenia hoteli pozostawał o 5% niższy od poziomu z pierwszej połowy 2019 roku. 

Nastroje operatorów co do przyszłych wyników hoteli pozostają pozytywne, szczególnie w odniesieniu do obiektów segmentu Luxury (71% respondentów jest optymistycznych lub bardzo optymistycznych) i tych w segmencie Upper-Upscale (82% respondentów). Jeśli chodzi o rodzaj hoteli, zdaniem 79% ankietowanych operatorów najbardziej optymistycznie postrzegane są hotele typu przedłużonego pobytu, a według 75% respondentów, obiekty typowo miejskie – dodaje Maciej Prończuk. 

Wyzwania nie ograniczają optymizmu wśród operatorów 


Istnieją jednak również wyzwania, a około 28% projektów hotelowych w przygotowaniu napotyka opóźnienia lub jest wstrzymywanych – pomimo znacznej aktywności deweloperskiej budowa około 17% projektów jest opóźniona, a kolejne 11% inwestycji jest wstrzymanych. Wynika to przede wszystkim z wysokich kosztów budowy i wyzwań związanych z finansowaniem dłużnym, według odpowiednio 65% i 35% ankietowanych operatorów. Według 40% respondentów opóźnienia wynoszą najczęściej od 6 do 12 miesięcy. 

Mimo wyzwań makroekonomicznych i geopolitycznych dane sugerują, że branża hotelarska w regionie  
CEE-12 weszła w etap ożywienia, co powoduje, że operatorzy są chętni do ekspansji w regionie. Dotyczy to zwłaszcza Polski. 

Odsetek markowych pokoi hotelowych na warszawskim rynku jest najwyższy, jeśli porównamy go do Sofii, Pragi, Budapesztu, Bukaresztu i Bratysławy. Nie zniechęca to jednak operatorów do wejścia na stołeczny rynek lub kontynuowania dalszej ekspansji w tym mieście. Pomimo wojny w Ukrainie polski sektor hotelowy odnotowuje obiecującą poprawę wyników, będąc jednym z trzech rynków w regionie CEE-6, które już teraz przekroczyły poziomy sprzed pandemii COVID-19. Trend ten jest wspierany odbiciem ruchu pasażerskiego na polskich lotniskach, który również odnotował poprawę i przewyższa poziom z pierwszego kwartału 2019 roku. Wszystkie te aspekty sprawiają, że Polska jest najbardziej atrakcyjnym krajem dla operatorów hotelowych w regionie CEE. Dotyczy to zarówno Warszawy, jak i miast regionalnych – podsumowuje Maciej Prończuk. 

O badaniu 

W pierwszej połowie 2023 r. firma Cushman & Wakefield przeprowadziła ankietę „Hotel Operator Beat Survey”, w której wzięło udział 26 członków kadry kierowniczej wyższego szczebla reprezentujących operatorów hotelowych obecnych w krajach CEE-12 lub zainteresowanych wejściem do regionu, którzy łącznie operują ponad 450 hotelami z ponad 72 000 pokoi w regionie CEE-12 oraz ponad 140 planowanymi hotelami z ponad 22 000 pokoi. Badanie jest rozszerzane o inne rynki Europy i zapewnia unikalne wnioski na poziomie ogólnoeuropejskim oraz nowe obszary tematyczne, takie jak trendy w warunkach umów i kwestie środowiskowe, które zostaną wkrótce opublikowane. 


O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi na rzecz właścicieli i najemców nieruchomości komercyjnych. Zatrudnia ok. 52 tys. pracowników w ok. 400 biurach i 60 krajach na całym świecie. W 2022 roku jej przychody wyniosły 10,1 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą m.in. zarządzanie nieruchomościami, obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych oraz wyceny. Za swoją kulturę i działania na rzecz różnorodności, równego traktowania i inkluzywności, a także ESG oraz inne inicjatywy, Cushman & Wakefield otrzymuje wiele wyróżnień i nagród w konkursach branżowych czy biznesowych.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS