CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Komerčné nehnuteľnosti na Slovensku lákajú čoraz viac zahraničných investorov

14/02/2020
Celkový objem transakcií v oblasti komerčných nehnuteľností na Slovensku presiahol v roku 2019 úroveň 680 miliónov eur.

Celkový objem transakcií v oblasti komerčných nehnuteľností na Slovensku presiahol v roku 2019 úroveň 680 miliónov eur. Ide o 30 % nárast oproti predchádzajúcemu päťročnému priemeru, čo dokazuje vysokú dôveru investorov v domáce podnikateľské prostredie. Takmer dve tretiny transakcií boli realizované v bratislavskom okrese, zatiaľ čo iba okolo 15 % na východnom Slovensku. 

Až 46 % transakcií prebehlo v sektore kancelárskych nehnuteľností (pričom medzi rokmi 2014 a 2018 bol tento podiel 23 %), viac ako tretina prostriedkov smerovala do oblasti priemyselných nehnuteľností (oproti jednej štvrtine medzi rokmi 2014 a 2018), približne 14 % investičnej aktivity sa zrealizovalo v oblasti retailu a necelých 5% v oblasti hotelov a ubytovania.

Nepochybne najväčšou realizovanou transakciou roka 2019 bol predaj Twin City Tower, ktorá novému majiteľovi prenechá plne obsadenú kancelársku plochu približne 34-tisíc metrov štvorcových v rapídne sa rozvíjajúcej štvrti central business district.

,,Kúpa administratívnej budovy Twin City Tower predstavuje prvú realitnú transakciu kórejských inštitucionálnych investorov na Slovensku. Pritiahnutím tohto konzervatívneho kapitálu sa Slovensko definitívne dostalo na investičnú mapu ázijských investorov a otvára dvere pre vstup ďalších významných svetových hráčov.“ uvádza Marián Fridrich, Deputy Head v Cushman & Wakefield Slovensko.

Ďalšou významnou transakciou bol predaj Tatracentra (20-tisíc m2) developerom Raiffeisen Property Holding International do rúk súkromného vlastníka. Administratívna budova Twin City C (23-tisíc m2) prešla pod investičný fond HB Reavis po transakcii realizovanej v poslednom kvartáli roka. Košické biznisové centrum BCT 2 (15-tisíc m2) bolo odpredané skupinou Penta rakúskemu investorovi European City Estates. Medzi signifikantné transakcie patrí aj akvizícia renovovanej budovy Gorkého 4 Offices poisťovni Kooperativa patriacej pod rakúsku Vienna Insurance Group.

Priemyselný sektor zaznamenáva vysoký zahraničný dopyt, ktorý je v súčasnosti obmedzený len ponukou moderných, dobre umiestnených nehnuteľností.

Americký investičný fond TPG Capital realizoval najväčšiu priemyselnú investíciu minulého roka kúpou troch slovenských aktív Vector Parks (Rača, Svätý Jur a Malý Šariš) o celkovej prenajímateľnej ploche 117-tisíc metrov štvorcových. Kúpou priemyselného parku vybudovaného rakúskou skupinou Immorent si česká spoločnosť CTP zabezpečila strategickú trhovú pozíciu na východnom Slovensku. Čínska skupina CNIC dokončila akvizíciu takmer 80-tisíc metrov štvorcových plochy v parkoch Prologis Galanta-Gáň a Prologis Žiar nad Hronom. Fond REICO odkúpil od developera Invest 4 SEE druhú časť priemyselného parku v Dubnici s plne obsadenou plochou viac ako 100-tisíc metrov štvorcových.

Významná investičná aktivita prirodzene spôsobila aj zmenu v trhovom podieli hlavných priemyselných hráčov, a to najmä v prospech amerických a čínskych spoločností. Po vlastníckych zmenách sa v štvorke najvýznamnejších spoločností poskytujúcich priemyselné priestory nachádza Prologis, CTP, P3 a čínsky CNIC.

Retailový sektor, napriek svojej vysokej saturácii vo väčšine krajských miest na Slovensku, zaznamenáva útlm investičnej aktivity. Vyplýva to najmä zo skutočnosti, že väčšina významnejších retailových nehnuteľností už za posledné roky zmenila svojho majiteľa. Aj kvôli tomu sa v minulom roku najsignifikantnejší investičný sektor dostal na tohtoročných 14 %.

Najväčšou retailovou transakciou roka bol odpredaj portfólia pobočiek VÚB do rúk českého Franco Real Estate. Fidurock Capital uskutočnil v druhej polovici roka akvizíciu dvoch regionálnych retail parkov o celkovej ploche viac ako 18-tisíc metrov štvorcových. Tatra Residence odpredal súkromným investorom zo Slovenska obchodné centrá OC Glavica a OC Dúbrawa. Začiatkom roka prešiel Shopping Palace v Zlatých pieskoch do rúk firmy Coopex Reality.

Pokiaľ ide o zdroj kapitálu, najväčší podiel na celkových investíciách mali slovenskí investori (19 %), následne americkí (18 %), kórejskí (18 %) a českí investori (14 %).

,,V roku 2019 zaznamenávame pokles podielu slovenského a českého kapitálu investovaného do komerčných realít na približne 33 % z päťročného priemeru vo výške viac ako 50 %. Ide najmä o prejav vysoko konkurenčného pomeru výšky yieldov ku vnímanému riziku aktív, ktorý začínajú pozorovať čoraz viac aj globálni investori.“ hovorí Juraj Bronček, analytik spoločnosti Cushman & Wakefield Slovensko.

Aj naďalej evidujeme znižovanie tzv. prime yields v kancelárskom (5,50 %) a priemyselnom (6,20 %) sektore, čo značí, že investori sú ochotní znášať dlhšie obdobia dokým si plne vykompenzujú vstupné kapitálové náklady. Evidujeme vysoký dopyt, ktorý je limitovaný ponukou obchodovateľných budov. Istú mieru opatrnosti vnímame v retailovom sektore (s dosiahnuteľným yieldom u obchodných centier vo výške 5,75 %), kde predpokladáme existenciu miernej rizikovej prirážky kvôli očakávanému dokončeniu konkurencieschopných projektov, ktoré navyše prinesú na trh nadmernú saturáciu maloobchodných plôch, najmä pokiaľ ide o hlavné mesto. 

 

Naše tlačové správy

office fit out cost guide 2023
The Race For The Best Office Space: Fit Out Costs Across Europe Rise 9%

The UK and Germany top the list of most expensive regions to fit out an office with costs expected to remain high in the near term before falling in 2024.

05/04/2023

New Yorks Fifth Avenue
Piata Avenue v New Yorku je najdrahšou nákupnou ulicou na svete

Po pauze spôsobenej pandémiou prináša realitno-poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield opäť rebríček Main Streets Across the World, ktorý bol prvýkrát zhotovený v roku 1988 a v súčasnosti porovnáva 47 krajín sveta podľa výšky nájomného v najdrahšej nákupnej ulici každej z nich.

25/11/2022

Euromoney banner
Euromoney Awards

Spoločnosť Cushman & Wakefield, popredný svetový poskytovateľ realitných služieb, bola v rebríčku Euromoney 2021 Real Estate Survey vymenovaná najlepšou realitnoporadenskou firmou regiónu CEE a celosvetovo.

12/10/2021

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS