CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

Na Slovensku je menej investičných transakcií, ale trh ostáva likvidný

17/07/2023
  • Investíciám do komerčných nehnuteľností v prvom polroku dominovali kancelárske budovy. 
  • Celkový objem investícií tvoril výhradne domáci kapitál (SK + CZ). 
  • Dosiahnuteľná výnosová miera (yields) z nehnuteľností sa zvýšila vo všetkých segmentoch, reflektujúc rast úrokových sadzieb. 
  • Kapitálové hodnoty na meter štvorcový pri skladových priestoroch ostali nezmenené, zatiaľ čo segment kancelárii zaznamenal mierny pokles. 
  • Slovensko si naďalej udržuje reputáciu bezpečnej investičnej lokality s konkurenčnými výnosmi.

Aj napriek negatívnym očakávaniam a skúsenostiam z posledného ochladenia trhu v roku 2008, kedy sa trh úplne zastavil a investície do komerčných nehnuteľností neprichádzali, sa situácia nezopakovala a trh zostáva likvidný aj keď sú investori ochotní kupovať za vyššie výnosy. Vďaka vysokej inflácii v kombinácii s rastom trhových nájmov zostali hodnoty na meter štvorcový pri skladových priestoroch nezmenené, zatiaľ čo segment kancelárii zaznamenal mierny pokles hodnôt. Sekundárny trh s menej atraktívnymi kancelárskymi priestormi bol zasiahnutý poklesom významnejšie, pretože neumožnil majiteľom zvýšiť nájmy narozdiel od prémiového segmentu. 

Celkový objem transakcií v oblasti komerčných nehnuteľností na Slovensku za prvý polrok zaznamenal medziročný pokles o 62 %. Za spomalením investícii stojí najmä zvýšenie prime yieldov (hlavných dosiahnuteľných výnosov) do 6-tkového teritória ku koncu druhého kvartálu 2023, reflektujúc rast úrokových sadzieb. Tie sa tak vracajú nad 6% a očakávame, že do konca roka ešte porastú maximálne o 25-50 percentuálnych bodov. To spôsobuje častý nesúlad medzi očakávaniami kupujúcich a predávajúcich čo vedie k spomaleniu procesu predaja. Stále sú ale na trhu investori, ktorí využijú situáciu zvýšených výnosov, čo odzrkadľuje viacero prebiehajúcich transakcii. Očakávame teda, že v druhej polovici roka sa investičná aktivita zvýši a celkové investície by mohli dosiahnuť v roku 2023 500-600 miliónov eur. 

Rozdiel yieldov medzi jednotlivými segmentami sa postupne zmenšuje, čo môžeme vidieť na nasledujúcom grafe: 

Slovakia investment transactions 2023 chart

Jendoznačne najväčšími transakciami za uplynulý polrok sa stali kancelárske budovy Pribinova 19 a Landererova 12, obe predtým vlastnené skupinou JTRE. Na strane kupujúceho pri Pribinovej 19 stál slovenský investičný fond IAD Investments a pri Landererovej 12 zas český investičný fond ZFP Investments. Oba projekty sa radia medzi úspešnejšie, nakoľko majú stabilných nájomcov s dlhoročnými zmluvami.  Podobné projekty, najmä novšie kancelárske budovy v centre mesta s vysokou obsadenosťou, dlhými nájomnými zmluvami a preukázateľnými certifikátmi ako BREEAM, LEED či WELL, zaznamenali minimálny pokles hodnoty a teda naďalej budú atraktívne pre investorov. Na druhej strane, pri starších budovách v horších lokalitách, ktoré majú problém s vyššou neobsadenosťou priestorov, evidujeme výraznejší pokles hodnoty. Táto medzera sa bude najbližšie roky prehlbovať a aby staršie budovy udržali krok, budú musieť prejsť výraznejšími rekonštrukciami, a to aj z dôvodu udržateľnosti a rastúceho tlaku na “zelenosť budov”, tzv. ESG štandardy.  

Pri priemyselných nehnuteľnostiach je podobná situácia, avšak pri nich sme zaznamenali výraznejší rast nájomného a  v priemere o 20-30% za posledný rok, ktorý vykompenzoval nárast yieldov a ponechal ich hodnoty nezmenené, prípadne umožnil mierny rast. Evidujeme väčšie množstvo rozpracovaných transakcií v tomto segmente, z ktorých by sa viaceré mali zrealizovať do konca roka. 

Z dôvodu vysokej inflácie a poklesu reálnych príjmov zostáva spotreba obyvateľstva oslabená, čo negatívne ovplyvňuje maloobchodný sektor. Otvorenie druhej fázy nákupného centra Eurovea v kombinácii so zvyšujúcimi sa nákladmi prevádzok na nájom a servisné poplatky (energie, osvetlenie, …) spôsobuje, že mnohé z nich boli nútené ukončiť svoju činnosť. Niektoré nákupné centrá v hlavnom meste, ale aj v regionálnych mestách, tak majú vyššiu mieru neobsadenosti a zvýšené náklady neumožňujú rast nájmov v tomto segmente. Iná situácia je v retail parkoch, ktoré sa stávajú čoraz viac atraktívnejším produktom, čo dokazuje napríklad akvizícia portfólia Vendo (4 retail parky) českým investičným fondom Accolade. ZDR Investments, ako ďalší český investičný fond, kúpil retail park v Topoľčanoch. 

Poznámka: 
K 29.6. 2023 neevidujeme žiadnu transakciu, ktorá by sa mala do 30.6.2023 zrealizovať a pribudnúť k objemu transakcií na Slovensku za prvý polrok. 


Naše tlačové správy

Property Forum banner
Property forum

Pozrite sa na našu novú investičnú správu, ktorá obsahuje aktuálne investičné údaje a trendy z oblasti kancelárii, priemyslu a maloobchodu na Slovensku, spolu s komplexným prehľadom európskych investičných trendov.

26/03/2024

brf
Bratislava Research Forum zverejňuje svoje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 4. štvrťrok 2023

V štvrtom kvartáli 2023 celková ponuka kancelárskych priestorov (office stock) v Bratislave predstavovala 2,09 mil. m². 19 % z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A+, 37 % v A a 44 % v B štandarde.

29/01/2024

Commercial realestate
Komerčné nehnuteľnosti v Európe čoskoro čaká oživenie

Európsky trh s komerčnými nehnuteľnosťami sa začína zotavovať. Inflácia už dávno nedosahuje hodnoty z roku 2022 a blíži sa taktiež koniec cyklu vysokých úrokových sadzieb centrálnych bánk, čo sa začne pozitívne prejavovať na všetkých hlavných indikátoroch trhu s nehnuteľnosťami.

19/01/2024

Prague
Piata Avenue v New Yorku je opäť najdrahšou nákupnou ulicou na svete

Realitno-poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield prináša rebríček najdrahších ulíc na svete Main Streets Across the World, ktorý bol prvýkrát zhotovený v roku 1988 a v súčasnosti porovnáva 49 krajín sveta podľa výšky nájomného najdrahších nákupných ulíc.

24/11/2023

office fit out cost guide 2023
The Race For The Best Office Space: Fit Out Costs Across Europe Rise 9%

The UK and Germany top the list of most expensive regions to fit out an office with costs expected to remain high in the near term before falling in 2024.

05/04/2023

New Yorks Fifth Avenue
Piata Avenue v New Yorku je najdrahšou nákupnou ulicou na svete

Po pauze spôsobenej pandémiou prináša realitno-poradenská spoločnosť Cushman & Wakefield opäť rebríček Main Streets Across the World, ktorý bol prvýkrát zhotovený v roku 1988 a v súčasnosti porovnáva 47 krajín sveta podľa výšky nájomného v najdrahšej nákupnej ulici každej z nich.

25/11/2022

Euromoney banner
Euromoney Awards

Spoločnosť Cushman & Wakefield, popredný svetový poskytovateľ realitných služieb, bola v rebríčku Euromoney 2021 Real Estate Survey vymenovaná najlepšou realitnoporadenskou firmou regiónu CEE a celosvetovo.

12/10/2021

German Hotel Investment Market
Hotely v Europe

Hotelový trh je stále v záujme hotelových operátorov aj napriek veľkému zásahu pandémiou koronavírusu a jeho následkami.

28/01/2021

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS