Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Crosswalk Crosswalk

Reporty a štúdie

European Outlook 2024: Nastáva zmena

V našom novom reporte sa dozviete, ako vidíme budúcnosť realitného trhu v roku 2024. Štúdia, ktorá prehľadne popisuje komplexnú situáciu na dnešnom trhu, bude zaujímať ako investorov, tak vlastníkov nehnuteľností. 

KĽÚČOVÉ FAKTY: 

  • Trh komerčných nehnuteľností sa nachádza vo fáze, keď sa hodnoty nehnuteľností blížia k potenciálnemu minimu spôsobenému vyššími nákladmi financovania. 
  • Keďže inflácia sa v krátkom období má držať plánovaného trendu, vzbudzuje to dôveru v monetárnu politiku a jej reštriktívny charakter. Môžeme preto očakávať, že centrálne banky budú zastávať tento postoj minimálne do polovice roku 2024. 
  • Centrálne banky budú naďalej pozorne sledovať základné inflačné tlaky, najmä v sektore služieb, kde mzdy naďalej vykazujú rastúci trend. 
  • Eurozóna a Spojené kráľovstvo sa podľa prognóz tesne vyhnú recesii vďaka miernemu rastúcemu tempu; riziko recesie však pretrváva. 
  • V druhej polovici roku 2023 sa očakáva, že kvôli nepriaznivej ekonomickej situácii zostanú investície do nehnuteľností nízke. 
  • Výnosy zo štátnych dlhopisov by mali v roku 2024 dosiahnuť svoj vrchol, avšak úrokové sadzby zostanú ešte po nejakú dobu zvýšené. 
  • Dochádza k oneskoreniu medzi oceňovaním nehnuteľností a výnosmi realizovanými na trhu, čo vedie k pomalšiemu stanovovaniu cien, najmä v kancelárskom sektore. 
  • Očakáva sa, že výnosy vo všetkých sektoroch budú v priebehu roka ďalej rásť, pričom výnosy z kancelárskych nehnuteľností zaznamenajú najväčší pohyb smerom nahor. 
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu na úrokovom trhu a nedávne prehodnotenie rizík sú niektoré trhy momentálne atraktívne pre investorov, ktorí hľadajú výhodné príležitosti pre vstup. 
  • Nájomná aktivita zostáva napriek hospodárskemu spomaleniu relatívne silná a vo všetkých sektoroch sa očakáva rast nájomného. 

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie a naše odborné rady, kontaktujte nás. 

Contacts

Sukhdeep-Dhillon-Head of EMEA Forecasting
Sukhdeep Dhillon

Head of EMEA Forecasting
London, United Kingdom


+44 (7920) 574823

Stiahnuť VCard

Lukas Brath
Lukáš Brath

Research Analyst
Bratislava, Slovakia


+421 904 325 358

Stiahnuť VCard

Guilherme Neves
Guilherme Neves

Senior Research Analyst
London, United Kingdom


+44 (20) 32963892

Stiahnuť VCard

Dominic-Brown_Headshot_AP
Dominic Brown

Head of International Research, Global Think Tank
Brisbane, Australia


+61 (431) 947161

Stiahnuť VCard

Podobné štúdie

Slovensko MarketBeat
MarketBeat

Slovakia MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeats analyzujú kvartálne aktivity na Slovensku v oblasti komerčných nehnuteľností v sektoroch kancelárskych, maloobchodných a priemyselných nehnuteľností vrátane trendov, ponuky, dopytu a cien na trhu.
Lukáš Brath • 02/05/2024
Research, graph, table, data
MarketBeat

CEE MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly commercial real estate activity in the CEE region (Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia) across office, retail, industrial and hospitality real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Marie Baláčová • 18/09/2023

NEMÔŽETE NÁJSŤ TO, ČO HĽADÁTE?

Spojte sa s jedným z našich profesionálov.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS