CONTACT US
Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
North Ireland North Ireland

Služby

Rethinking: investovanie do komerčných nehnuteľností

Zistite, ako môže náš strategický prístup v EMEA regióne podporiť dosiahnutie vašich investičných cieľov v sektore komerčných nehnuteľností.

Zistite viac

Rethinking: Maximalizovanie hodnoty vášho portfólia nehnuteľností

Naše služby "rethinking" ponúkajú viacrozmerné prístupy k optimalizácii vašich investícií, ktoré sa kvôli strategickým zmenám v ekonomickej, environmentálnej a pracovnej sfére stali nevýhodnými. V neustále sa meniacom ekonomickom kontexte ponúkajú naše inovatívne stratégie cenovo efektívnu a účinnú cestu k obnoveniu hodnoty a zvýšeniu relevancie zastaraných nehnuteľností.


Risk manažment: Strategické hodnotenie portfólia

Špecializujeme sa na optimalizáciu aktív a na komplexnú kontrolu portfólia. Naše činnosti prispôsobujeme vašim potrebám a potrebám slovenského trhu komerčných nehnuteľností.

Pri hodnotení rizikovosti berieme do úvahy špecifické výzvy regiónov, vrátane meniacich sa ekonomických podmienok, nových trendov udržateľnosti a trhových výkyvov. Naše zameranie na špecifické riziká, nám umožňuje robiť informované rozhodnutia, ktoré vedú k dlhodobý úspechom na slovenskom trhu.

Cielená evaluácia aktív na zvýšenie ich výkonnosti

Na vyhodnotenie výkonnosti aktív používame kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenia a porovnávame ich s priemyselnými benchmarkami. Na základe našich postupov sme schopní identifikovať kritické oblasti a vylepšiť ich podľa našich strategických plánov.

Sme si vedomí, že každá investícia do nehnuteľností je jedinečná. Preto naše riešenia vždycky prispôsobujeme a upravujem podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek.

Súčasťou našich stratégií ja podrobný prehľad nákladov, harmonogram dodania a plán na zvýšenie hodnoty vašej nehnuteľnosti.

 

Evaluácia vplyvu na hodnotu investície: Finančná analýza založená na dátach a jasných odporučeniach

Naše stratégie a finančné analýzy vytvára tím našich špecialistov. Tvorba stratégií vychádza z overených dát z trhu komerčných nehnuteľností. S našimi prehľadmi sa môžete s istotou orientovať v zložitom prostredí nehnuteľností v EMEA regióne a robiť strategické rozhodnutia, ktoré vám zabezpečia dlhodobý a udržateľný rast vašich aktív.


Poskytovanie plánov na zmenu umiestnenia alebo účelu

Náš záväzky presahujú stratégie – prinášame výsledky. S našimi stratégiami na zmenu umiestnenia alebo zmenu účelu budete mať jasný plán ako zvýšiť vašu hodnotu a relevantnosť vašich aktív. Či už ide o transformáciu jednotlivých nehnuteľností alebo o optimalizáciu celého portfólia, naše stratégie sú realizovateľné, efektívne a vždy v súlade s vašimi cieľmi a potrebami.

Nie sme len konzultanti - sme vaši partneri pri dosahovaní vášho úspechu. Spolu s vami zavedieme strategické opatrenia, čím zabezpečíme, že každé vylepšenie prispeje k rastu a ziskovosti vašich investícií do nehnuteľností.

Využitím našich expertíz z EMEA trhu získate strategickú výhodu, ktorá povedie rastu vašich investícii, vyššej hodnote vašich a solídnejšej konkurenčnej pozícii na trhu s nehnuteľnosťami.

Špecialisti na zmeny v účelovosti a v umiestnení vašich aktív

Naše záväzky presahujú naše stratégie – prinášame výsledky. S našimi stratégiami v oblasti zmeny účelu budete mať jasný plán ako dosiahnete zvýšenie hodnoty a relevantnosti vašich aktív. Či už ide o transformáciu jednotlivých nehnuteľností alebo optimalizáciu celého portfólia, naše stratégie sú realizovateľné, efektívne a v súlade s vašimi cieľmi a potrebami.

Naša úloha presahuje tradičné poradenstvo; stávame sa vašimi partnermi v ceste za úspechom. Spoločnými silami implementujeme strategické kroky, ktoré zaručujú, že každá inovácia a každá zmena podporí rast a ziskovosť vašich investícií do nehnuteľností.

Vďaka využitiu našich špecializovaných znalostí získate strategické postavenie, ktoré zvýši hodnotu vašich aktív a zabezpečí vám pevné miesto na trhu.

EMEA Project Team

James Young
James Young

Head of Investor Services, EMEA & APAC
Singapore, Singapore


Stiahnuť VCard

Tina Reuter
Tina Reuter

Head of Germany
Frankfurt am Main, Germany


+49 69 506073311

Stiahnuť VCard

Emma Swiinerton - London
Emma Swinnerton

Head of Flexible Workspace, EMEA
London, United Kingdom


+44 203 296 4200

Stiahnuť VCard

Ponúkané služby

Kapitálové trhy: Globálne odborné skúsenosti s transakciami vždy, keď ich potrebujete
Ste pripravení na budúcnosť v realitnom odvetví?
Zistiť viac
Služby projektového manažmentu a výstavby
Náš tím stavebných inžinierov zabezpečuje všetky projektové služby súvisiace s mechanickými, elektrickými a zdravotnými prvkami pre všetky typy budov. Sme s vami od začiatku až po koniec výstavby.
Zistiť Viac
Globálne služby pre nájomcov (GOS)
Pomáhame klientom robiť inteligentné obchodné rozhodnutia, aby z priestoru, ktorý využívajú vyťažili maximum.
Zistiť viac
Prenájom maloobchodných priestorov
Vlastníkom komerčných nehnuteľností poskytujeme strategickú expertízu, ktorá rozširuje povedomie o nehnuteľnostiach, poskytovaných priestoroch na prenájom, o vhodnom nastavení ceny za nájom a vyťaženosti prenajímaných jednotiek.
Zistiť viac
Prenájom maloobchodných priestorov
Vlastníkom komerčných nehnuteľností poskytujeme strategickú expertízu, ktorá rozširuje povedomie o nehnuteľnostiach, poskytovaných priestoroch na prenájom, o vhodnom nastavení ceny za nájom a vyťaženosti prenajímaných jednotiek.
Zistiť viac
Globálne služby pre nájomcov (GOS)
Pomáhame klientom robiť inteligentné obchodné rozhodnutia, aby z priestoru, ktorý využívajú vyťažili maximum.
ZISTIŤ VIA
Prenájom a poradenstvo
Cushman & Wakefield je jeden z najväčších poskytovateľov poradenstva v oblasti prenájmu nájomcom a investorom.
Zistiť viac
Integrovaná správa portfólia
Našim klientom poskytujeme služby v podobe správy, administratívy a tvorby stratégií portfólií. Jednotlivé činnosti prispôsobujem ich potrebám a cieľom.
Zistiť viac
Rethinking: investovanie do komerčných nehnuteľností
Zistite, ako môže náš strategický prístup v EMEA regióne podporiť dosiahnutie vašich investičných cieľov v sektore komerčných nehnuteľností.
Learn More
Rethinking: investovanie do komerčných nehnuteľností
Zistite, ako môže náš strategický prístup v EMEA regióne podporiť dosiahnutie vašich investičných cieľov v sektore komerčných nehnuteľností.
Learn More
Integrované riadenie zariadení
Náš model integrovaného riadenia spája a riadi vaše každodenné prevádzkové služby, vďaka ktorým vaša nehnuteľnosť dokáže fungovať samostatne.
Zistiť viac
Integrované riadenie zariadení
Náš model integrovaného riadenia spája a riadi vaše každodenné prevádzkové služby, vďaka ktorým vaša nehnuteľnosť dokáže fungovať samostatne.
Zistiť viac

Podobné štúdie

Upacking Europe's Linving Revolution
Research • Investment / Capital Markets

European Living Revolution

Unpacking Europe's Living Revolution

02/07/2024
Research, graph, table, data
MarketBeat

CEE MarketBeat

Cushman & Wakefield MarketBeat reports analyse quarterly commercial real estate activity in the CEE region (Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, and Slovakia) across office, retail, industrial and hospitality real estate sectors including supply, demand and pricing trends at the market and submarket levels.
Marie Baláčová • 18/09/2023

CAN'T FIND WHAT YOU'RE LOOKING FOR?

Get in touch with one of our professionals.

With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS