Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}
Ode aan de woningcorporatie Ode aan de woningcorporatie - small

Top 10 Nederlandse steden voor millennials en Gen-Z om te wonen

Sophie Schuller • 17/03/2022
Ongeveer 25% - 30% van de werkende populatie zijn millennials en Gen-zers. Dit zal de komende 10 jaar naar verwachting 50% - 70% worden, aangezien de oudere millennials, geboren tussen 1981 en 1996, de C-suite beginnen te bereiken.

Zij worden op de voet gevolgd door de afgestudeerde instroom van Gen-zers, geboren tussen 1997 en 2012. Millennials en Generatie Z worden vaak omschreven als zeer flexibel, slim en tolerant. Ze zijn hyperverbonden, geboren in het digitale tijdperk en opgegroeid met de gevolgen van klimaatverandering, terrorisme en sociaal onrecht.

De impact van deze demografische verschuiving is dat deze generaties op een fundamenteel andere manier met werk, leven en elkaar omgaan dan eerdere generaties. De toename van technologie heeft de globalisering en de beschikbaarheid van informatie aangewakkerd op een manier die de traditionele opvattingen over macht en kennis grondig heeft veranderd; vaak hebben leiders met de macht niet de kennis en die jongere Gen-zers met de kennis hebben niet de macht.

Steeds jongere generaties ontwikkelen alternatieve modellen van succes en ‘rijkdom’ die bestaande drijfveren zoals salaris, het bezitten van een eigen woning en senioriteit overbodig maken. Werkplekontwerp en organisaties zijn gebaseerd op traditionele modellen van werk en hiërarchie, die we zien veranderen naar levensstijlkeuzes, technologie-ondersteuning en een sterk gevoel van "wij", niet "ik". De afgelopen twee jaar hebben millennials en Gen-zers misschien wel de moeilijkste tijd gehad. Jonge gezinnen, financiële instabiliteit, geïsoleerd leven en een gebrek aan sociale connectie hebben velen tot de rand gedreven, met een significante toename van gediagnosticeerde psychische problemen binnen deze groepen. Deze groepen maken een exponentieel toenemend percentage van onze beroepsbevolking uit en organisaties moeten hun ervaring, verlangens, waarden en levensdoelen beter begrijpen om de toekomstige generatie van onze wereld aan te trekken en te behouden.

De afgelopen periode heeft ons de kans geboden om radicaal te herwaarderen waar mensen wonen, wat ze in hun vrije tijd doen en hoe dit past in een leven dat voorheen om werk draaide. We weten dat werken buiten het traditionele kantoor werkt en dat er een toenemende focus is op de waarde van onze samenleving. Het vermogen om werk vorm te geven op een manier die past in de levens van millenials en Gen-zers zal naar verwachting bijdragen aan winstgevendheid. Het zal niet alleen de war for talent winnen, maar concurrentievoordelen opleveren.

In dit artikel gebruiken we 10 veelvoorkomende millennial- en Gen-z-consumentenpersona's, evenals inzichten uit het eigen research platform van Cushman & Wakefield om de veranderende samenstelling van Nederland te verkennen en hoe onze steden kunnen voldoen aan de behoeften en wensen van deze steeds belangrijker wordende groepen.

(*Algemene inzichten zijn gebaseerd op algemeen aanvaarde trendprofielen van consumenten. Onze profielen zijn bedoeld om deze profielen te karakteriseren en hun locatiekeuzes gericht te onderzoeken).

Lees meer - Value of a city

Cushman & Wakefield Video
Insights

Duurzame karakter van de slimme stad

Steden passen steeds vaker slimme oplossingen toe om de energie- en milieudoelstellingen te behalen.
Jos Hesselink • 23/03/2022
Fysieke vrijheid card
Insights

Fysieke vrijheid en digitaal gemak

Steden ademen vandaag de dag de belofte van vrijheid en zelfbeschikking. Als woon-, werk- en leefomgeving zijn steden populairder dan ooit.
Jos Hesselink • 24/02/2022
E-commerce Logistics in Belgium in 2020
Insights

Bevoorrading van de stad

Er vindt een systemische verandering plaats in Nederland gericht op de manier waarop we consumeren en dus ook op de bevoorrading van alles wat we kopen.
Jos Hesselink • 27/01/2022
Lessen uit de woestijn card
Insights

Lessen uit de woestijn

Het hebben van woonruimte is een recht voor iedereen. Bij voorkeur op een fijne plek in een inclusieve omgeving met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en perspectief.
Jos Hesselink • 16/12/2021
Smart City card
Insights • Technology

De slimme Smart City

Een volledig digitale stad is als volledig thuiswerken door corona: alle spontaniteit en creativiteit verdwijnt als sneeuw voor de zon. Leven in de stad geeft pas energie als de stad bruist van activiteit en tegelijkertijd rust geeft wanneer je dat nodig hebt.
Jos Hesselink • 18/11/2021
Climate risk card
Insights • Sustainability / ESG

Kwetsbare systemen, kwetsbare stad

We zijn straks te laat als we er niet voor zorgen dat bij het waarderen van gebouwen het effect van klimaatrisico’s wordt meegenomen in voorspellende modellen.
Lucy Matchett • 29/09/2021
Urban Bike Share Rack
Insights

Beweegruimte in de stad

We bewegen te weinig. Zowel de stad als haar bewoners. Terwijl de bevolkingsdichtheid in de steden groeit.
Jos Hesselink • 27/07/2021
Kalverstraat card image
Insights

Kalverstraat anno 2030

De Kalverstraat als de aorta van het nieuwe business district dat zich ontwikkelt in het centrum van Amsterdam. Waar oude bedrijvigheid terugkomt in nieuwe vorm, want de zakenman en -vrouw is terug in de stad!
Jos Hesselink • 17/06/2021
City profiler image card
Insights

City profiler

Ruimtelijke beleidsmakers van steden kunnen we tegenwoordig beter zien als ‘city profilers’. Zij dienen de juiste verbanden te leggen om tot toekomstbestendige oplossingen te komen voor onze steden in de komende decennia.
Frank van der Sluys • 27/05/2021
De stad na COVID
Insights • Sustainability / ESG

De stad na COVID

COVID laat zien waar we kwetsbaar zijn. Tegelijkertijd brengt het ons inzicht in hoe we de leefbaarheid in onze steden op een toekomstbestendige manier moeten vergroten.  Anticiperend op bevolkingsgroei, klimaatverandering, gezondheid en onze aanhoudende behoefte om in steden te wonen, werken en verblijven.
Jos Hesselink • 22/04/2021
De Randstad loopt leeg card
Insights

De Randstad loopt leeg

De initiële oorzaak hiervan heeft alles te maken met vraag en aanbod. Al jaren is er een chronisch tekort aan betaalbare woningen in de Randstad, het economisch hart van Nederland.
Jos Hesselink • 25/03/2021
Auto de stad uit card
Insights • Sustainability / ESG

De auto de stad uit

De komst van de auto heeft de ruimtelijke ontwikkeling van onze steden en de infrastructuur in Nederland radicaal veranderd.
Jos Hesselink • 25/02/2021

VINDT U NIET WAT U ZOEKT?

Neem contact op met een van onze deskundigen.
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Privacy & Cookies.
MORE OPTIONS
AGREE AND CLOSE
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS