Share: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn I recommend visiting cushmanwakefield.com to read:%0A%0A {0} %0A%0A {1}

raporty

Trends Radar 2023 Polska
Insights • Forecast - Outlook

Trends Radar: sektor nieruchomości czeka na stabilizację

Z jednej strony presja na wzrost stawek czynszów i rosnące koszty budowy, z drugiej – coraz większa koncentracja na ESG i repozycjonowaniu budynków komercyjnych. Dynamika zmian na rynku nieruchomości sprawia, że duża grupa inwestorów spogląda na nadchodzący 2023 rok z pewną dozą niepewności. Czy jednak jest się czego obawiać? I jak spowolnienie gospodarcze, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej, będzie modelowało trendy i nastroje w poszczególnych segmentach sektora?
Katarzyna Lipka • 11/01/2023
MB office
MarketBeat • Office

Podsumowanie III kwartału 2022 r. na polskim rynku biurowym

Na koniec trzeciego kwartału br. całkowita podaż nowej powierzchni w regionach wyniosła 332 000 mkw. i była aż o 125% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 r. Czego jeszcze możemy dowiedzieć się z publikacji?
Katarzyna Lipka • 01/12/2022
MB industrial
MarketBeat • Industrial

Podsumowanie III kwartału 2022 r. na rynku nieruchomości magazynowych

Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla inwestycji przemysłowych i logistycznych. Całkowite koszty najmu powierzchni magazynowych, energii i pracy należą do najniższych w Europie i mogą być łącznie nawet o 34% niższe niż w Czechach i o 62% niższe niż w Niemczech.
Damian Kołata • 30/11/2022
MB office
MarketBeat • Office

Podsumowanie III kwartału 2022 r. na warszawskim rynku biurowym

W trzecim kwartale 2022 roku całkowite zasoby powierzchni biurowe w Warszawie wyniosły 6,34 mln mkw. Obecnie w stolicy w budowie znajduje się ok. 150 000 mkw. powierzchni biurowej, a do użytku oddano niemal 100 000 mkw., w tym Varso Tower – najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej.
Katarzyna Lipka • 10/11/2022
MB industrial
MarketBeat • Industrial

Podsumowanie II kwartału 2022 r. na rynku nieruchomości magazynowych

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield podsumowała drugi kwartał 2022 roku na rynku magazynowym. W pierwszej połowie br. całkowity popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce osiągnął poziom 3,8 mln mkw., z czego 2,2 mln mkw. wynajęto w drugim kwartale. Jakie inne wnioski płyną z raportu i czego może spodziewać się branża magazynowa w najbliższych miesiącach?
Damian Kołata • 30/08/2022
mb industrial
MarketBeat • Industrial

Podsumowanie I kw. 2022 roku w obszarze rynku magazynowego

Jak przedstawiają dane, w pierwszych miesiącach br. całkowity popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce osiągnął poziom 1,56 mln mkw., a wolumen inwestycji w budowie osiągnął rekordowe 4,8 mln mkw. Jakie inne wnioski płyną z raportu?

Damian Kołata • 27/05/2022
MB office
MarketBeat • Office

Podsumowanie I kwartału 2022 r. na polskim rynku biurowym

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield opublikowała raport podsumowujący pierwszy kwartał br. na największych rynkach biurowych w Polsce. Wynika z niego, że w ujęciu rocznym nowa podaż wzrosła o 60%, natomiast wskaźnik pustostanów podniósł się o 1,7 pp. Jakie inne wnioski płyną z raportu?

Katarzyna Lipka • 25/05/2022
4stronywarszawy
Insights • Office

Biurowy potencjał prawobrzeżnej Warszawy

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield kontynuuje cykl mini raportów poświęconych ciekawym lokalizacjom biznesowym na mapie stolicy, zatytułowany „4 strony Warszawy”. Drugie wydanie zadedykowane jest prawobrzeżnej części stolicy.  
Marcin Miazek • 20/05/2022
MB retail Q1 2022
MarketBeat • Retail

Podsumowanie I kwartału 2022r. na rynku nieruchomości handlowych

W pierwszym kwartale 2022 roku do użytkowania oddane zostało zaledwie 30 tys. mkw. powierzchni handlowej. Liczba ta obejmuje trzy nowe obiekty i jedną rozbudowę centrum handlowego. Ponad 65% obiektów będących w budowie to parki handlowe.
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym i w marcu 2022 roku wzrosła odpowiednio o 8,1% i 9,6% w porównaniu do lutego i marca 2021 roku. Średnia odwiedzalność w centrach i parkach handlowych w marcu 2022 osiągnęła średni poziom 372 tys. konksumentów na obiekt handlowy, co stanowi 4-proc. spadek w porównaniu do 2019 roku. Średnie obroty osiągane w centrach handlowych w lutym 2022 roku były wyższe o 2% niż w roku ubiegłym.

Ewa Derlatka-Chilewicz • 05/05/2022
is confidence returning to retail market
Insights • Retail

Czy na rynek powierzchni handlowych powrócił optymizm? Co czeka konsumentów, najemców i właścicieli obiektów handlowych?

Zmiany na rynku powierzchni handlowych rozpoczęły się jeszcze przed pandemią COVID-19. Ewolucja rynku nastąpiła jednak dużo szybciej niż się tego spodziewano, a sama pandemia wpłynęła na wytworzenie się zupełnie nowego środowiska, w jakim muszą odnaleźć się wszyscy uczestnicy tego rynku. O tym, jak obecnie wygląda rynek nieruchomości handlowych z perspektywy najemców, wynajmujących oraz klientów można dowiedzieć się z raportu pt. „Rynek powierzchni handlowych - powrót optymizmu?” autorstwa międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield.
Beata Kokeli • 30/09/2021

Cushman & Wakefield podsumowuje aktywność inwestycyjną w 2021 r. na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej

Jeff Alson • 04/02/2022
Oznaki większej płynności w sektorze nieruchomości handlowych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej
Wzrosty cen przy jednoczesnej kompresji stóp kapitalizacji we wszystkich segmentach rynku
Niemal 20-procentowy wzrost cen aktywów w sektorze magazynowym

Trend wzrostowy

W 2021 r. odnotowano kontynuację trendu wzrostowego wolumenu transakcji inwestycyjnych na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, na którym wartość obrotów wzrosła o 6,9% w porównaniu z 2020 r. Niemniej jednak nadal był on o 15% niższy od pięcioletniej średniej kroczącej. Aktywność inwestycyjna skupiała się na sektorze nieruchomości magazynowych i biurowych. Ponadto zaobserwowaliśmy wyraźne wzrosty cen i kompresję stóp kapitalizacji we wszystkich segmentach, ale przede wszystkim w sektorze magazynowym, w którym ceny wzrosły o prawie 20%. 

Transakcje w Polsce potwierdzają fakt, że inwestorzy paneuropejscy są zainteresowani Europą Środkowo-Wschodnią. Ceny odzwierciedlają wzrost czynszów za wynajem powierzchni magazynowych w Czechach i z naszych obserwacji wynika, że ten trend dotyczy także Polski. Popyt inwestycyjny na budynki biurowe utrzymał się na stabilnym poziomie w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, aczkolwiek przy ograniczonej podaży tzw. idealnych produktów. Na 2022 r. przewidujemy jednak wzrost liczby transakcji zawieranych w segmencie core plus oraz wolumenu obrotów, głównie za sprawą aktywności inwestorów w Warszawie i miastach regionalnych w Polsce. Jednocześnie obserwujemy oznaki większej płynności w sektorze nieruchomości handlowych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej – mówi Jeff Alson, Partner Międzynarodowy, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych w Polsce i na Europę Środkowo-Wschodnią w Cushman & Wakefield.

Sytuacja na rynkach CEE

Węgry odnotowały wzrost aktywności inwestycyjnej w porównaniu z 2020 r., ale prawdziwym wyzwaniem nadal była dostępność produktów – zwłaszcza w sektorze magazynowym, w którym w 2021 r. sfinalizowano transakcje o wartości zaledwie 29 mln euro, a utrzymujący się popyt spowodował spadek stóp kapitalizacji o ponad 100 pb.

Sytuacja na czeskim rynku nieruchomości w dalszym ciągu będzie uzależniona od podaży produktów na sprzedaż, która obecnie jest znikoma w porównaniu na przykład z Polską, ale także z Europą Zachodnią. Z powodu bardzo niskiego poziomu aktywności na rynku nie widać wyraźnego kierunku na przyszłość, z wyjątkiem dużej popularności nieruchomości magazynowych. Po wolumenie transakcji inwestycyjnych wynoszącym ok. 1,4 mld euro w 2020 r. i ok. 1,2 mld euro w 2021 r., na ten rok przewidywany jest umiarkowany wzrost aktywności inwestycyjnej, która może sięgnąć 2 mld euro.

Całkowita wartość transakcji inwestycyjnych na słowackim rynku nieruchomości komercyjnych w 2021 r. wyniosła ponad 750 mln euro i była wyższa od odnotowanej przed kryzysem w roku 2019. Stopy kapitalizacji dla najlepszych nieruchomości zmniejszyły się w ciągu minionego roku, potwierdzając atrakcyjność inwestycji w nieruchomości komercyjne na Słowacji. Ze względu na wyjątkową aktywność w 2021 r., przewidujemy, że dotychczasowy trend utrzyma się również w 2022 r. Lokalne i regionalne stolice zapewne zachowają dominującą pozycję na rynku inwestycyjnym. Obserwujemy aktywność we wszystkich segmentach, przy czym sektor biurowy prawdopodobnie zwiększy swój udział w całorocznym wolumenie transakcji.

Zainteresowanie inwestorów aktywami rumuńskimi w 2021 r. utrzymało się na wysokim poziomie, a towarzyszył temu powrót do względnej równowagi w relacjach pomiędzy wynajmującymi a najemcami – zmiana ta może przyczynić się do bardziej stabilnych przepływów finansowych dla inwestorów. Zważywszy na ogólnie pozytywny klimat, przewidujemy wzrost liczby właścicieli, którzy będą rozważać możliwość uruchomienia procesu sprzedaży – decyzje te mogą wpłynąć na zwiększenie płynności na rynku. Segmentem rynku o dużym potencjale są transakcje sprzedaży i najmu zwrotnego, które mogą ułatwić właścicielom firm z różnych branż finansowanie podstawowej działalności. Przewidujemy rekordowy poziom transakcji inwestycyjnych w Rumunii w 2022 r., których wolumen może przekroczyć próg 1 mld euro.

 
With your permission we and our partners would like to use cookies in order to access and record information and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device to ensure our website performs as expected, to develop and improve our products, and for advertising and insight purposes.

Alternatively click on More Options and select your preferences before providing or refusing consent. Some processing of your personal data may not require your consent, but you have a right to object to such processing.

You can change your preferences at any time by returning to this site or clicking on Cookies.

MORE OPTIONS
Agree and Close
These cookies ensure that our website performs as expected,for example website traffic load is balanced across our servers to prevent our website from crashing during particularly high usage.
These cookies allow our website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced features. These cookies do not gather any information about you that could be used for advertising or remember where you have been on the internet.
These cookies allow us to work with our marketing partners to understand which ads or links you have clicked on before arriving on our website or to help us make our advertising more relevant to you.
Agree All
Reject All
SAVE SETTINGS